24h per dagTEL 013-5802730

Tilburg

Transport & Distributie

ADR Transport

p&m-adr

 

U kunt uw ADR zendingen met een gerust hart aan ons meegeven. Onze chauffeurs zijn opgeleid voor de volgende klassen:

 p&m-adr1 p&m-adr2  
2    – Gassen
3    – Brandbare vloeistoffen
4.1 – Brandbare vaste stoffen
4.2 – Voor zelfontbranding vatbare stoffen
4.3 – Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
5.1 – Oxiderende stoffen
5.2 – Organische stoffen
6.1 – Giftige stoffen
6.2 – Infectueuze stoffen
 
8    – Bijtende stoffen
9    – Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Eventueel kunt u ADR geclassificeerde goederen op temperatuur laten vervoeren. Overlegt u even met onze planning voor de mogelijkheden, beschikbaarheid en de voorwaarden.