24h per dagTEL 013-5802730

Tilburg

Transport & Distributie

Duurzaam

p&m-duurzaam
Reeds vanaf de beginjaren is ons beleid erop gericht om het milieu zo veel mogelijk te sparen.

Lading combineren door middel van geavanceerde plan – en voertuigvolgsystemen om ritten zo efficiënt mogelijk en zo weinig mogelijk kilometers te rijden. Voertuigen uitrusten met navigatiesystemen om verkeerd rijden en zoeken te beperken.

Alle voertuigen zijn voorzien van snelheidsbegrenzers en de chauffeurs hebben een cursus “defensief en zuinig rijden” gevolgd, waarbij naast het veilig rijden ook het verlagen van het brandstofverbruik en daarmee de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen worden gereduceerd.

Bij de voertuigen zelf is zeer waarschijnlijk de meeste winst te halen. Met zo’n 5 miljoen afgelegde kilometers in 2006 door ons wagenpark is ons bedrijf weliswaar een kleine druppel in de zee van transportbewegingen die binnen Europa worden gemaakt, maar een goed milieu begint toch echt bij jezelf, en wel op het kleinste niveau.

AARDGAS

Maar het kan altijd nog schoner. Halverwege 2005 komt het alarmerende nieuws in de media dat de luchtkwaliteit in Tilburg ongeveer de slechtste is in West-Europa. Een combinatie van luchtstromen, verkeerscongestie door zowel transitoverkeer als een concentratie van industrie en logistiek , en de ligging ten opzichte van het Ruhrgebied zorgen voor een bijzonder slecht lucht- en leefklimaat.

P&M Express BV was op dat moment al in gesprek met de Gemeente Tilburg omtrent stadsdistributie. Deze gesprekken kregen een impuls doordat P&M Express BV een voorstel deed om in het centrum met schone aardgasvoertuigen te gaan rijden. Dit voorstel werd opgepakt door wethouder Loet Visschers en zijn collega’s. Zij waren op dat moment druk bezig om een nieuw vervoerplan op te stellen. In dit plan moest in ieder geval een terugdringing van het aantal voertuigen en de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen worden geregeld.

Dit vervoersplan is door de druk vanuit Europa en de afspraken op wereldniveau omtrent het milieu in de loop van 2006 uitgegroeid tot gesprekken met de provincie, overheid en een tiental gemeenten in Nederland waarbij het milieu centraal stond. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het Milieuconvenant, waarbij de betrokken parijen hebben afgesproken binnen afzienbare tijd de luchtkwaliteit te gaan verbeteren. Met name het vrachtvervoer in en om de steden zal daarmee aanzienlijk strenge maatregelen omtrent de uitstoot van de schadelijke uitlaatgassen tegemoet gaan zien.

P&M Express BV is vanaf het begin actief bij de werkgroep “schoon vrachtvervoer in Tilburg” betrokken geweest om een beleid tot stand te laten komen. Voor alle partijen is er een ander belang, het milieu staat echter overal centraal.

Bewoners in de binnenstad willen minder voertuigen en een schonere luchtkwaliteit. De ondernemers in de binnenstad willen een goede aanvoer van hun goederen. Transportbedrijven willen een betere bereikbaarheid en minder tijdzones. De gemeenten moeten zich conformeren aan de afspraken die gemaakt zijn in Kyoto op de milieu-conferentie. Het grootste struikelblok in alle werkgroepen, lobby’s en overlegorganen is om alle afzonderlijke belanghebbenden op één lijn te krijgen, met het milieu als grootste winnaar.

P&M Express BV heeft duidelijk laten zien dat het niet alleen bij praten blijft. Als eerste particulier (lees: niet-overheid) heeft P&M Express BV een viertal aardgasvoertuigen in gebruik genomen. Deze voertuigen rijden dagelijks in het centrum van Tilburg en Breda. Om deze voertuigen te kunnen voorzien van aardgas is op de thuisbasis een vulstation geïnstalleerd.

Een beter milieu begint dus bij P&M Express BV!!